LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR RADOST

OHNIŠOV

Po příjezdu jsou děti rozděleny do skupin – oddílů a jsou ubytovány do stanů s podsadou.  K nim jsou přiděleni vedoucí s praktikanty, kteří se jim po celou dobu tábora věnují. Program pro děti je sestaven tak, aby po celou dobu pobytu strávily děti maximální možný čas v přírodě.

Program se řídí harmonogramem, v němž nezastupitelnou roli hrají pravidelné nástupy celého tábora, kde se obvykle vysvětlují pravidla her i chování. Dopoledne probíhají hry pod dozorem sporťáka či oddílového vedoucího. Po obědě mají děti osobní volno, které mohou využít výhradně klidovými, odpočinkovými činnostmi. Aktivnější využití volného času si mohou dovolit až v podvečer. Hlavní náplní odpoledne a někdy i večera je celotáborová hra, část odpoledne se děti věnují nejrůznějším sportovním činnostem. Noční bojová hra patří k nezapomenutelným zážitkům, ale nikoho k ní nenutíme. K tradičním večerním programům patří posezení u táborového ohně a také diskotéka, karneval, či v případě špatného počasí i promítání filmů.

Nezbytnou součástí táborového života je i hraní celotáborové hry, která se vždy nese v duchu konkrétní představy. Příprava celotáborové hry je dlouhodobá záležitost. Již nejméně rok předem vybíráme vhodný námět a od podzimu pracujeme na jeho konkrétní realizaci. Námět je třeba rozpracovat do jednotlivých etap, v nichž bude odpovídajícím způsobem zahrnuta stránka akční i tvůrčí, složka soutěží logických i sportovních, prvek napětí, bojový i citový. Na jaře se na detailním rozpracování etap spolupodílejí vedoucí, kteří se scházejí na přípravných schůzkách. Je třeba také nakoupit materiál a vyrobit rekvizity. Definitivní podobu však získá celotáborová hra vždy až přímo na táboře, protože se musí přihlédnout ke specifickým podmínkám daným například změnami počasí.

Dětem nabízíme také doplňkové aktivity: výtvarné činnosti, sportovní činnosti, taneční kroužek apod.

8:00     budíček  15:00 17:00   odpolední program  
8:00 8:15   rozcvička  17:00 17:15   svačina 
8:15 8:30   ranní hygiena  17:30 18:50   program dle oddílového vedoucího      
8:30 9:00   snídaně  19:00 19:30   večeře
9:00 9:30   úklid  19:30 20:00   večerní nástup
9:30 11:50   dopolední program                            20:00 21:30   večerní program
12:00 13:00   oběd  21:30     večerní hygiena
13:00 15:00   odpolední klid  21:45     večerka

 

 

Adresa tábora

LDT "RADOST"
Ohnišov
517 84

Kancelář

Souběžná 205
Klášterec nad Ohří
431 51

(zadní vchod MŠ Bruslička)

každé úterý
16:00 - 18:00

Provozovatel

  PIONÝR, z.s.
PS Heleny Bišové

Souběžná 205
Klášterec nad Ohří
431 51

IČO: 68974582

Telefon:
602 726 969
(P. Manojlínová)

724 103 355
(S. Svobodová)
725 279 168
(J. Vlas)